Kontakt
Besøksadr: O.J. Brochsgt. 16B, 5006 Bergen
(Postadressen er den samme som besøk)


Telefon: 55 90 71 00   Telefaks: 55 23 39 50
E-post: post@okonomiogdata.no